Upamiętnienie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.