Szkoła

W Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku  Wychowawczym w Łańcucie działają dwie szkoły tj. szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy w zawodzie ślusarz, stolarz oraz branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach ślusarz, kucharz. Wszyscy nieletni przebywający w placówce objęci są kształceniem ogólnym i zawodowym. Kształcenie ogólne realizowane jest przez  szkołę podstawową, natomiast kształcenie zawodowe przez szkołę branżową I stopnia.