Opieka medyczna

W Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie opiekę medyczną nad wychowankami sprawuje pielęgniarka.

Ponadto od września 2018 roku na terenie placówki funkcjonuje gabinet stomatologiczny.