Czytam, więc wybieram świadomie.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyło się spotkanie projektu "Czytam, więc wybieram świadomie" realizowanego przez Pawła Cwynara
z ramienia Fundacji Nowe Teraz oraz finansowanego ze środków Fundacji PZU. Spotkanie wpisało się w ramy resocjalizacyjne i program wychowawczy naszego ośrodka.

 

Prelekcja wywarła na wychowankach bardzo dobre wrażenie i skłoniła ich do głębokich refleksji na temat swojego życia. Projekt ten zapobiega uzależnieniom
i przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz wzbudza w młodzieży potrzebę czytania wartościowych książek.

 

Rekomendujemy i widzimy potrzebę organizowania takich spotkań w tego typu placówkach.