O nas

Do podstawowych zadań realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie należą:

 

  • zapewnienie wychowankom ciągłej całodobowej opieki wychowawczej,
  • stworzenie warunków do zaspakajania ich potrzeb,
  • umożliwienie wychowankom nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole branżowej I stopnia kształcącej              w zawodzie ślusarz i kucharz,
  • wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych podopiecznych,
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny i środowiska społecznego.