O nas

 • Liczba miejsc w ośrodku - 80
  • 7 grup wychowawczych

 • Liczba oddziałów szkolnych - 5
  • Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy w zawodzie ślusarz, stolarz
  • Szkoła Branżowa I Stopnia (kształcąca w zawodzie ślusarz i kucharz)

 • Liczba grup warsztatowych - 10

 

 

 • Koła zainteresowań
  • plastyczne
  • gastronomiczne
  • majsterkowicza
  • sportowe
  • wędkarskie
  • wolontariat
  • dodatkowo, w ramach zajęć internatowych, prowadzona jest socjoterapia i terapia uzależnień.

 

Pełnoletni wychowankowie mają możliwość ukończenia w ośrodku kursu prawa jazdy, spawacza i operatora wózków widłowych. W/w kursy finansowane są ze środków placówki.