O nas

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie rozpoczął swoją działalność 16 lipca 2013r. Organem prowadzącym placówkę jest Łańcuckie Stowarzyszenie –Nadzieja, które powstało 31 lipca 2012r. Członkami Stowarzyszenia są pracownicy zlikwidowanego Schroniska dla Nieletnich w Łańcucie. Siedzibą placówki jest budynek byłego więzienia przylegający bezpośrednio do budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie. W budynku tym   w latach 1955 – 2012 działało Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie. Plac przed schroniskiem w latach              1939 – 1945 był miejscem straceń ofiar faszyzmu hitlerowskiego.