Piknik Rodzinny w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym Caritas w Wysosokiej.