Pierwszy dzień wiosny i dzień kolorowej skarpetki - NORW Caritas w Wysokiej.