I klasa Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz - zajęcia praktyczne